Home Księgowość Kadry Meble       Kontakt
        -------              
 
USŁUGI KADROWO PŁACOWE CENA
Umowa o pracę - prowadzenie kadr i płac 38 zł
Umowa zlecenie - prowadzenie kadr i płac 30 zł
Umowa bezskładkowa (umowy o dzieło, uczniowie, studenci) - prowadzenie płac 19 zł
Umowa o pracę dla obcokrajowców - prowadzenie kadr i płac 38 zł
Dodatkowa lista płac (np. premie, ryczałty) - opłata za 1 pracownika 7 zł
Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika 25 zł
Sporządzenie załącznika do umowy o pracę 20 zł
Sporządzenie kolejnych umów- przedłużenia -1 osoba 15 zł
Sporządzenie świadectwa pracy- 1 osoba 35 zł
Sporządzanie i wypełnianie druku Z-3 lub Z-3a 30 zł
Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu- 1 osob 25 zł
Odpowiedzi pism z US ,ZUS,KOMORNIK,GOPS 30 zł
   
OBSŁUGA PFRON , NFZ , US CENA
Sporządzenie deklaracji PIT4R,PIT8AR,( informacja miesięczna, deklaracja roczna) 25 / 40 zł
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1, INF-2) 25 zł
Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zobowiązanych do wpłat (DEK) 25 zł
Zgłoszenie, wyrejestrowanie pracownika do ZUS – 1 osoba (ZUA,ZWUA,ZIUA) 15 zł
Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA 70 zł
Sporządzenie deklaracji PIT 11,PIT 40, IFT-1R- 1 osoba 40 zł
Sporządzenie deklaracji ZUS IWA, informacja do KRAZ 100 zł
   
USŁUGI ZA OKRES NIE OBSŁUGIWANY PRZEZ REFLEX  
Sporządzenie RP-7 (w zależności m.in. od obejmowanego okresu) od 100 zł
Sporządzanie dodatkowych raportów, analiz – ustalane indywidualnie  
   
   

UWAGA !!! Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
Ww. ceny odnoszą się do jednej umowy, jednego zatrudnionego, jednej deklaracji itd.